Pravno obvestilo


Spoštovani uporabnik, v sistem izmenjave informacij o zadolženosti fizičnih oseb SISBON se prijavljate prek spletne aplikacije Moj SISBON z uporabo overjenega digitalnega potrdila, ki ga je izdal eden od pooblaščenih overiteljev v Republiki Sloveniji, ki opravljajo storitev izdaje in upravljanja s kvalificiranimi digitalnimi potrdili za varno elektronsko podpisovanje. Z digitalnim potrdilom v elektronskem poslovanju izkazujete svojo identiteto, jamčite za vsebino elektronsko posredovanih informacij in se elektronsko podpisujete. Verodostojnost in veljavnost vašega digitalnega potrdila ter s tem vaša digitalna identiteta oz. istovetnost se ob prijavi v sistem preveri pri pooblaščenem overitelju, ki je potrdilo izdal. Po preverjanju vaše istovetnosti vam bodo v spletni aplikaciji na voljo vsi vaši osebni podatki, ki se o vas zbirajo pri članih sistema SISBON.

Za varnost poslovanja prek spletne aplikacija Moj SISBON morate poskrbeti sami. Banka Slovenije kot upravljavec sistema ne prevzema nikakršne odgovornosti za nepooblaščen dostop do osebnih podatkov, ki bi izviral iz zlorabe vašega digitalnega potrdila. Priporočamo vam, da upoštevate dobre prakse s področja varne uporabe spletnih aplikacij in digitalno potrdilo hranite na prenosljivem mediju (pametna kartica, ključek), ki je dodatno zaščiteno. Poleg tega vam priporočamo, da ob vsaki prijavi v aplikacijo Moj SISBON preverite podatke o predhodno izvedenih vpogledih v vaše osebne podatke.

Ko spletno aplikacijo Moj SISBON prenehate uporabljati, se iz aplikacije odjavite in nato zaprite vsa okna brskalnika. S tem boste prekinili aktivno povezavo s svojim digitalnim potrdilom, pobrisali zasebne podatke in tako izključili možnost, da bi nepooblaščen uporabnik nadaljeval z uporabo aplikacije v vašem imenu.